Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   4. lipnja 2020.   4. kolovoza 2020.   120.000.000,00 kn   Fiksni iznos 50.000 EUR

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj   28. svibnja 2020.   28. srpnja 2020.   120.000.000,00 kn   40-70%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  Europski fond za regionalni razvoj   31. ožujak 2020.   31. srpnja 2020.       75%

Opširnije...

Pozivatelj:    Fond   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj
  28.02.2020.   30.06.2020.   550.000,00 - 1.500.000,00 EUR

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   31.01.2020. u 11:00 sati   29.06.2020. u 11:00 sati   770.000.000,00 HRK   1.000.000,00 do 30.000.000,00 HRK

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj    2.01.2020. u 12:00 sati    30.06.2020. u 12:00 sati   100.000.000,00 HRK   5.000,00 do 1.000.000.000,00 EUR

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo, zaštite okoliša i energetike   EFRR
  23. svibnja 2019.   20. lipnja 2020.   350.000.000,00 kn   85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   18. lipnja 2018.   29. lipnja 2020.   30.000.000,00 kn   65-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   30. listopada 2018. godine od 11:00 sati   29. lipnja 2020. godine   58.000.000,00 kn   65-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
HAMAG-BICRO   ESIF   3. listopada 2016.   31. prosinca 2020.   187.000.000 kn   kamate od 1,5 do 3,5%

Opširnije...

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr