Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   15.07. 2019.   15.11.2019.   634.000.000,00 HRK   750.000,00 do 20.000.000,00 HRK

Opširnije...

Pozivatelj:    Fond   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski fond za regionalni razvoj    13. svibnja 2019.   28. lipnja 2019.       75%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   18. lipnja 2018.   29. lipnja 2020.   30.000.000,00 kn   65-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   15. veljače 2019. godine od 11:00 sati   29. lipnja 2020. godine   150.000.000,00 kn   85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   30. listopada 2018. godine od 11:00 sati   29. lipnja 2020. godine   58.000.000,00 kn   65-85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta   Europski fond za regionalni razvoj   14. svibnja  2018.   19. lipnja 2020.   38.000.000,00 kn   50.000,00 do 380.000,00 kn

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   Europski socijalni fond   8. ožujak 2018.   31. prosinca 2019.   300.000.000,00 kn   100%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije   Europski fond za regionalni razvoj    30.04.2018.    28.6.2019.   11.900.000,00 kuna   35% - 85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije   Europski fond za regionalni razvoj    30.04.2018.    28.6.2019.   22.250.000,00 kuna   35% - 85%

Opširnije...

Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina potpore:
HAMAG-BICRO   ESIF   3. listopada 2016.   31. prosinca 2020.   187.000.000 kn   kamate od 1,5 do 3,5%

Opširnije...

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr