Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj    2.01.2020. u 12:00 sati    30.06.2020. u 12:00 sati   100.000.000,00 HRK   5.000,00 do 1.000.000.000,00 EUR

 

PREDMET POZIVA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.3 „Korištenje obnovljivih izvora energije“.

SVRHA POZIVA

Svrha Natječaja je povećanje učinkovitog korištenja energije.

FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 100.000.000,00 HRK, od čega:

IZNOS POTPORE

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.
Najviša visina javne potpore po projektu iznosi 1.000.000,00 EUR.
Visina javne potpore za korisnike početnike može iznositi do 100.000,00 EUR.


INTEZITET POTPORE

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)

Intenzitet potpore po projektu može se uvećati za dodatnih 20% u sljedećim slučajevima:

a. ulaganje provodi mladi poljoprivrednik,
b. ulaganje se odvija u planinskom području, području sa značajnim prirodnim ograničenjima ili ostalim područjima s posebnim ograničenjima i/ili
c. ulaganje je povezano s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima.
Najveći intenzitet kombinirane potpore ne smije biti veći od 90 % od ukupno prihvatljivih troškova projekta.

Za mlade poljoprivrednike, kako su definirani kao korisnici ovog tipa operacije, intenzitet potpore uvećava se za 20 % uz uvjet:

a. ako se radi o fizičkoj osobi, mladi poljoprivrednik mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede
b. ako je korisnik pravna osoba, mladi poljoprivrednik mora biti zaposlen u pravnoj osobi - korisniku prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu.

Ako mladi poljoprivrednik ne ispuni uvjete navedene u točkama a) ili b) do podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu, dodatni intenzitet potpore od 20 % korisniku neće biti isplaćen.
Također, kako bi ostvario dodatnih 20 % potpore mladi poljoprivrednik treba dokazati stručnu osposobljenost u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće

Mladi poljoprivrednici koji su podnijeli zahtjev za upis u Upisnik poljoprivrednika nakon objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju nisu prihvatljivi korisnici na ovom Natječaju

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora/ju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose).

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

Korisnik koji je ostvario dodatni intezitet potpore od 20 % za mladog poljoprivrednika mora prije podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu: a) biti zaposlen kod te fizičke osobe i početi plaćati doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi poljoprivrede, ako je korisnik fizička osoba; b) mora biti zaposlen u pravnoj osobi - korisniku ako je korisnik pravna osoba.

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Prihvatljivi troškovi na ovom natječaju su:

1. Objekti za prijem, obradu i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora s pripadajućom opremom i infrastrukturom
1.1. građenje/rekonstrukcija objekta
1.2. opremanje
2. Postrojenja za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora (biomasa i sunce) za potrebe vlastitih proizvodnih pogona korisnika, s pripadajućom opremom i infrastrukturom
2.1. građenje/rekonstrukcija objekta
2.2. opremanje
3. Objekti za obradu, preradu i skladištenje supstrata za organsku gnojidbu s pripadajućom opremom i infrastrukturom za vlastite potrebe
3.1. građenje/rekonstrukcija objekta
3.2. opremanje
4. Strojevi za transport i primjenu supstrata za organsku gnojidbu na poljoprivrednim površinama s pripadajućom opremom i infrastrukturom, za vlastite potrebe
5. Opći troškovi (trođškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije i projketno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
6. Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova iostali mematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju navedenu u Prilozima Natječaja.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu
od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 30. lipnja 2020. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili nazovite na 021 322 365, 021322 362, 091 6222 042 , 098 477 961.

PDF DOKUMENT

Natječaj.pdf

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr