Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju
  Europski fond za regionalni razvoj   31. ožujak 2020.   31. srpnja 2020.       75%

 

PREDMET I CILJ JAVNOG NATJEČAJA

Predmet javnog natječaja je dodjela sredstava iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine sukladno uvjetima propisanim Pravilnikom o provedbi mjere Restrukturiranje i konverzija vinograda iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina za razdoblje od 2019. do 2023. godine.

Potpora u mjeri Restrukturiranje i konverzija vinograda je potpora javnim sredstvima proračuna Europske unije.

Dozvoljeni troškovi  unutar mjere Restrukturiranje su:

ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

 

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi korisnici za mjeru Restrukturiranje u okviru provedbe Nacionalnog programa mogu biti vinogradari (fizičke ili pravne osobe) upisani u Vinogradarski registar. Fizičke osobe moraju biti obveznici poreza na dohodak/poreza na dobit.

Podnositelji prijave na Javni natječaj moraju na površinama na kojima planiraju provedbu mjere Restrukturiranje imati u naravi vinograd, koji je prijavljen u Vinogradarskom registru pod ARKOD šiframa vrste uporabe poljoprivrednog zemljišta 410 (vinograd) ili 490 (mješoviti višegodišnji nasad).

Vinograd prihvatljiv za mjeru je vinograd u kojem se proizvodi grožđe za proizvodnju vina i u kojem se mjerom ne provodi uobičajena obnova vinograda tj. ponovna sadnja iste sorte vinove loze na istoj zemljišnoj parceli u skladu s istim sustavom uzgoja vinove loze, kada je loza došla do kraja svog životnog vijeka.

Vinograd starosti do 10 godina nije prihvatljiv za provođenje aktivnosti restrukturiranja i/ili konverzije vinograda.

Nisu prihvatljive površine na kojima se prijavljuje nova sadnja, odnosno premještanje vinograda bez prijavljenih postojećih površina vinograda predviđenih za krčenje. Podnositelj koji premješta vinograd dužan je dostaviti identifikacijski broj ID ARKOD parcele na koju će zasaditi novi vinograd.

Podnositelj je dužan dokazati da raspolaže površinama na kojima se planira ulaganje. Korisnik je dužan osigurati raspolaganje površinama u trajanju najmanje pet godina nakon dana isplate potpore.

Svi podaci Podnositelja koji se vode u Vinogradarskom registru i Upisniku poljoprivrednih gospodarstava moraju biti točni i ažurirani.


IZNOS POTPORE

Maksimalni iznos potpore po projektu u mjeri Restrukturiranje iznosi EUR 750.000 protuvrijednost u HRK.

Razina potpore iznosi do:

- 75% prihvatljivih troškova za doprinose u naravi
- 75% prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage.

Broj projekata odobrenih pojedinom korisniku u istoj godini nije ograničen, međutim u okviru jedne financijske godine ne može se istom korisniku odobriti potpora u iznosu većem od 750.000 EUR uključujući i nadoknadu gubitka dohotka.

Naknadu za gubitak dohotka korisnik može ostvariti u obliku:

a) financijske naknade, u visini 100% relevantnih gubitaka
b) prava na koegzistenciju, odnosno istovremeno postojanje starih i novih vinograda, na najdulje razdoblje koje nije dulje od tri godine od sadnje novog restrukturiranog vinograda.

Korisnici koji provode operaciju premještanja vinograda imaju pravo na naknadu u obliku istovremenog postojanja starih i novih nasada vinograda.

Korisnici koji provode operacije restrukturiranja i konverzije vinograda, osim u slučaju premještanja vinograda, imaju pravo na financijsku naknadu.

Korisnik može ostvariti financijsku naknadu pod uvjetom da:
- je u zadnje tri godine prije donošenja Odluke o odobrenju projekta u Vinogradarski registar redovito prijavljivao podatke o berbi grožđa, kao jedan od dokaza da je vinograd u rodu i proizvodnoj funkciji.
- se planirani projekt provodi u vinogradu koji je stariji od 10 godina.

 

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti za mjeru Restrukturiranje su:

a/ ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
b/ ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom (uz promjenu sorte ili uz zadržavanje iste sorte).

Sadni materijal svih kategorija koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.

Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne građevine i radovi.

Sve aktivnosti koje su započete prije izdavanja nalaza kontrole na terenu neće se sufinancirati. Iznimno, izuzete su aktivnosti naručivanja sadnog materijala.

 

INTENZITET POTPORE

Razina potpore iznosi do 75% od ukupno prihvatljivih troškova za aktivnosti dokumentirane računima ili drugim dokumentima jednake dokazne snage te za  troškove doprinosa u naravi.

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Dozvoljeni troškovi  unutar mjere Restrukturiranje su:
ulaganja vezana uz zamjenu sorte/sorata i/ili premještanje vinograda i
ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom.

Sadni materijal svih kategorija koji se koristi u okviru mjere Restrukturiranje, mora biti proizveden i označen u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje stavljanje na tržište materijala za vegetativno umnažanje loze, a sorte vinove loze moraju biti uvrštene u preporučene sorte za pojedinu podregiju sukladno posebnom propisu koji uređuje Nacionalnu listu priznatih kultivara vinove loze.

Sve aktivnosti vezane uz ulaganja prihvatljiva u okviru poboljšanja vinogradarskih tehnika upravljanja vinogradom moraju biti izvođene u skladu s posebnim propisom kojim se uređuju jednostavne građevine i radovi.

Sve aktivnosti koje su započete prije izdavanja nalaza kontrole na terenu neće se sufinancirati, osim troškova naručivanja propisanog sadnog materijala.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava za mjeru Restrukturiranje počinje teći od prvog dana objave ovog Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja od 31. ožujka 2020. i traje do 31. srpnja 2020. godine.

Nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projektne prijave kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili nazovite 021 322 362, 021 322 365,, 091 622 2042

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr