Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo zaštite okoliša i energetike   Kohezijski fond   08.06.2017.   31.12.2018.   80.000.000,00 kuna   85%

 

SVRHA I PREDMET POZIVA

Svrha ovog Poziva je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada  sprječavanje daljnjih negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlje. Sukladno Pravilniku o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 114/15) sanacija odlagališta je aktivnost pod kojom se podrazumijeva izrada projektne i druge dokumentacije sukladno propisima, rješavanje imovinsko pravnih odnosa vezanih za lokaciju odlagališta, postupak ishođenja odobrenja za građenje, izvođenje građevinskih radova koji omogućuju da se odlaganje otpada obavlja sukladno Pravilniku i zatvaranje odlagališta nakon puštanja u rad centra za gospodarenje otpadom ili popunjenja odlagališnih kapaciteta odlagališta.
Predmet ovog Poziva je sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada koja su prestala s radom, odnosno aktivnim korištenjem, a nakon sanacije i zatvaranja na njima se više ne planira odlagati otpad. Na taj način će se doprinijeti:  
ublažavanju negativnih učinaka na javno zdravstvo i ljudsko zdravlje, okoliš, klimu i turizam,
smanjenju emisija stakleničkih plinova,
očuvanju prirodnog okoliša koje donosi društvenu i gospodarsku korist,
ispunjenju međunarodnih obveza definiranih u Ugovorom o pristupanju RH EU,
održivom razvitku, učinkovitoj zaštiti i korištenju prirodnih resursa, i unaprjeđenju prirodnog i životnog okoliša.

Odlagališta koja su predmet ovog Poziva planiraju se sanirati isključivo in-situ metodom, odnosno predmet Poziva nisu projekti sanacija odlagališta ex-situ metodom, kao niti sanacija lokacija onečišćene otpadom odbačenim u okoliš (tzv. divlja odlagališta).


UKUPNO RASPOLOŽIVA SREDSTVA

Ukupno raspoloživa financijska sredstva Kohezijskog fonda predviđena za ovaj Poziv iznose 80.000.000,00 kuna.


RASPOLOŽIVA SREDSTVA PO PRIJAVITELJU

Najniža odnosno najviša dopuštena ukupna vrijednost bespovratnih sredstava koja mogu biti dodijeljeni za financiranje prihvatljivih izdataka pojedinačnog projektnog prijedloga su:  
najniži iznos 1.875.000,00 HRK
najviši iznos 30.000.000,00 HRK.


PREDVIĐENI INTEZITET POTPORE

Iznos bespovratnih sredstava po pojedinačnom projektnom prijedlogu iznosi 85,0000000% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta.

Prijavitelj se obvezuje iz vlastitih sredstava ili vanjskim financiranjem (svime što ne predstavlja sredstva iz ESI fondova) osigurati sredstva za financiranje:
a) razlike između iznosa ukupnih prihvatljivih izdataka projektnog prijedloga te iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih za financiranje prihvatljivih izdataka u sklopu ovog Poziva i
b) svih neprihvatljivih troškova, neovisno o trenutku nastanka.


PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave (gradovi i općine) na čijem se području nalaze odlagališta koja su predmet ovog Poziva.


PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI I TROŠKOVI

Prihvatljive aktivnosti trebaju izravno biti vezane uz sanaciju i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada:
1. radovi na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);
2. usluge stručnog nadzora građenja;
3. usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
4. tehnička pomoć za upravljanje projektom (angažiranje tvrtki koje će biti zadužene za poslove upravljanja i administraciju projektom te ostale aktivnosti povezane s upravljanjem projektom).
5. aktivnosti promidžbe i vidljivosti.

Kako bi bili prihvatljivi, izdaci za projekte moraju biti neposredno povezani s Projektom te biti neophodni za provedbu Projekta te moraju voditi do ispunjenja ciljeva Poziva.
Izdaci povezani sa sljedećim kategorijama troškova smatraju se prihvatljivima:
Troškovi radova na sanaciji i zatvaranju odlagališta sukladno ishođenom pravomoćnom aktu na temelju kojeg mogu započeti građevinski radovi (izvedba građevinskih i drugih radova – pripremnih, zemljanih, konstrukterskih, instalaterskih, završnih te ugradnja građevnih proizvoda, opreme ili postrojenja);
troškovi stručnog nadzora građenja;
troškovi usluge koordinatora zaštite na radu u fazi izvođenja radova (koordinator II);
troškovi upravljanja projektom kao troškovi savjetodavnih usluga koje pružaju vanjski konzultanti;
troškovi aktivnosti promidžbe i vidljivosti;
porez na dodanu vrijednost za koji Prijavitelj nema pravo ostvariti odbitak.


ROK ZA PRIJAVU

Dodjela bespovratnih sredstava iz ovog poziva se vrši kroz otvoreni postupak u modalitetu trajnog poziva. Postupak dodjele započinje po zaprimanju prvog(ih) projektnog prijedloga, a istječe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva. Podnošenje projektnog prijedloga dozvoljeno je najranije od sljedećeg dana od dana objave ovog Poziva na središnjoj internetskoj stranici ESI fondova (www.strukturnifondovi.hr), s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga do 31. prosinca 2018. godine.


PRIPREMA PROJEKTNE PRIJAVE

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362, 091 6222 042, 098 477 961  


PDF DOKUMENTI

Upute za prijavitelje

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr