Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku   Europski socijalni fond   8. ožujak 2018.   31. prosinca 2019.   300.000.000,00 kn   100%


Unaprjeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

PREDMET I CILJ NATJEČAJA

Opći cilj Poziva je doprinijeti usklađivanju poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

Specifični cilj Poziva je unaprjeđenje usluga i/ili produljenje radnog vremena dječjih vrtića s ciljem omogućavanja bolje ravnoteže poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prijavitelj mora ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti pravna osoba:
dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja;
jedinica lokalne samouprave

b) biti registriran u Republici Hrvatskoj.

Partner(i) na projektu mora(ju) ispunjavati sljedeće uvjete:

a) biti pravna osoba:
dječji vrtić sukladno popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja;
jedinice lokalne samouprave

b) biti registriran u Republici Hrvatskoj.


VISINA I INTEZITET POTPORE

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 300.000.000,00 kn.

Najniži iznos bespovratnih sredstava je 500.000,00 kn.

Najviši iznos bespovratnih sredstava je 15.000.000,00 kn.

Intezitet potpore je 100%.


PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

ELEMENT : Osiguravanje usluga za djecu rane i predškolske dobi koje doprinose ravnoteži poslovnog i obiteljskog života obitelji s uzdržavanim članovima uključenim u programe ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

pružanje usluge produljenog boravka (nastavak odgojno-obrazovnog rada nakon završetka redovnog primarnog programa u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa;, alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;

pružanje usluge poslijepodnevnog (redoviti primarni program koji se ostvaruje u poslijepodnevnim satima) i/ili smjenskog (smjenski program u kojem se redoviti primarni programi ostvaruju jedan tjedan ujutro, a drugi tjedan poslijepodne ili se izmjenjuju kroz tjedan) rada u sklopu provedbe redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;

jačanje kapaciteta odgojitelja/ica i stručnih suradnika (pedagoga, psihologa i stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskog profila) u predškolskim ustanovama s ciljem unaprjeđenja usluga kroz edukacije usmjerene na jačanje stručnih kompetencija, poboljšanje komunikacije i interakcije s djecom, poticanje kreativnosti kao razvojnu kategoriju; zaštitu djeteta od nepovoljnih utjecaja; stvaranje zdravog i podržavajućeg okruženja za djecu; podrška roditeljstvu; inkluzivan odgoj djeteta (rana intervencija i razvoj inkluzije); rad s darovitom djecom i dr.; pružanje specijaliziranih edukacija (disleksija, disgrafija, dislalija, primjena terapeutske igre i dr.); edukacije kuharica iz područja zdrave prehrane;

unapređenje usluga u provedbi redovnih i posebnih programa; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva;

razvoj posebnih programa.

Troškovi jačanja kapaciteta stručnjaka ograničeni su na najviše 10% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

Troškovi opreme i najma prostora ograničeni su na najviše 20% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

ELEMENT : Promidžba i vidljivost

ELEMENT : Upravljanje projektom i administracija

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljive izdatke predstavljaju izravni (neposredni) i neizravni (posredni) troškovi projekta:

1. IZRAVNI TROŠKOVI

Izravni troškovi su oni troškovi koji su u izravnoj vezi s provedbom i ostvarenjem ciljeva projekta, odnosno izravno povezani s pojedinačnom aktivnosti projekta i kada se veza s tom pojedinačnom aktivnošću može dokazati. Takvi troškovi uključuju troškove za koje se može utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti.

Izravni troškovi obuhvaćaju dvije podkategorije troškova:
- izravni troškovi osoblja
- ostali izravni troškovi .

a. Izravni troškovi osoblja

b. Ostali izravni troškovi

1. Prehrana djece u sklopu aktivnosti poslijepodnevnog i/ili smjenskog rada
2. Troškovi aktivnosti jačanja kapaciteta (edukacije)
3. Razvoj posebnih programa
4. Troškovi unapređenja usluga u okviru redovnih i posebnih programa ; alternativnih odgojno – obrazovnih programa te programa javnih potreba odobrenih od strane nadležnog ministarstva
5. Troškovi promidžbe i vidljivosti:
6. Troškovi opremanja povezanog s provedbom projektnih aktivnosti :
7. Troškovi najma prostora

Prilikom planiranja proračuna najam prostora potrebno je navoditi u zasebnim stavkama troška.

Troškovi opreme i najma prostora ograničeni su na najviše 20% svih ugovorenih prihvatljivih troškova projekta.

2. NEIZRAVNI TROŠKOVI

U neizravne prihvatljive troškove ubrajaju se oni troškovi koji nastaju u okviru projekta ali nisu u izravnoj vezi s ostvarenjem jednog ili više ciljeva projekta, odnosno nisu izravno povezani ili se ne mogu izravno povezati s pojedinačnom aktivnošću projekta.

Takvi troškovi uključuju troškove za koje je teško utvrditi točan iznos koji se može pripisati određenoj aktivnosti odnosno troškove kod kojih je iznos moguće procijeniti samo izračunom po posebnoj metodologiji.

Neizravni troškovi izračunavaju se primjenom fiksne stope od 15% prihvatljivih izravnih troškova osoblja.

ROK ZA PRIJAVU

Poziv se vodi u modalitetu otvorenog trajnog Poziva. Rok za podnošenje projektnih prijedloga ističe danom odobrenja posljednjeg projektnog prijedloga koji udovolji svim kriterijima, a kojim se iscrpljuju raspoloživa financijska sredstva.

Krajnji rok za ponošenje projektnih prijedloga je 31.12.2019. godine.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362 , 091 6222 042 , 098 477 961.

PDF DOKUMENTI

Upute za prijavitelje.pdf

 

 

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr