Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj   30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati   13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati   279.000.000,00 kn   100%

PREDMET I CILJ NATJEČAJA

Predmet ovoga Natječaja je dodjela sredstava u skladu s Pravilnikom o provedbi tipa operacije 6.1.1. „Potpora mladim poljoprivrednicima“ i tipa operacije 6.3.1. „Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020.

Svrha ovog Natječaja je pomoći malim poljoprivrednim gospodarstvima u njihovu prijelazu na tržišno orijentiranu proizvodnju, održivom razvoju, uključenje članova gospodarstva u rad na poljoprivrednom gospodarstvu i zaradu dovoljno prihoda za dostojanstven život za ostanak na ruralnom području čime se pridonosi smanjenju nezaposlenosti na ruralnom području.

PRIHVATLJIVI KORISNICI

1. Korisnici su mala poljoprivredna gospodarstava upisana u Upisnik poljoprivrednika, ekonomske veličine iskazane u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva od 2.000 eura do 7.999 eura., organizacijskih oblika:
a) obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
b) obrt registriran za obavljanje poljoprivredne djelatnosti,
c) trgovačko društvo registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (isključujući trgovačka društva čiji su osnivači i vlasnici javnopravna tijela)
d) zadruga registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

2. Za obrt poljoprivreda mora biti glavna (pretežita) djelatnost u obrtnom registru počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore.

3. Za trgovačko društvo poljoprivreda mora biti glavna djelatnost u Registru poslovnih subjekata koji se vodi pri Državnom zavodu za statistiku počevši od podnošenja Zahtjeva za potporu do najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate potpore.

4. Sukladno Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., poljoprivreda kao glavna djelatnost u tipu operacije 6.3.1. smatra se Područje A, Odjeljak 01, skupine od 01.1 do uključujući 01.6 i razredi od 01.11 do 01.64.

5. Nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva ne može se promijeniti do izvršenja konačne isplate i mora ostati unutar poljoprivrednog gospodarstva najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate, osim u slučajevima više sile ili izvanrednim okolnostima sukladno članku 2., stavak 2. Uredbe EU 1306/2013., a poljoprivredno gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik poljoprivrednika i baviti se poljoprivrednom proizvodnjom najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate iz ovog tipa operacije.

6. Kod podnošenja Zahtjeva za potporu korisnik je dužan dostaviti potvrdu iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom SO poljoprivrednog gospodarstva.

7. Korisnik prilikom podnošenja Zahtjeva za potporu mora imati podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske.

8. Poduzetnik u teškoćama nije prihvatljiv korisnik.

9. Korisnik mora biti u rangu mikro ili malog poduzeća.

10. U trenutku podnošenja Zahtjeva za isplatu prve rate i najmanje pet (5) godina nakon konačne isplate nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva mora imati prijavljeno prebivalište na području Republike Hrvatske.

VISINA POTPORE

Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava kao početna potpora za provođenje prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu.

Potpora po korisniku iznosi 15.000 eura.

Preračun eura u kune obavlja se prema zadnjem tečaju koji je Europska središnja banka odredila prije 1. siječnja godine u kojoj se donosi Odluka o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu.

Potpora po korisniku će se obračunati u trenutku donošenja Odluke o rezultatu administrativne kontrole zahtjeva za potporu.

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

1. Prihvatljive aktivnosti su:
a) kupnja domaćih životinja, višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala višegodišnjeg bilja
b) kupnja, građenje i/ili opremanje zatvorenih/zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju Europske unije
c) kupnja ili zakup poljoprivrednog zemljišta
d) kupnja poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme
e) podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
f) uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
g) građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
h) stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade proizvoda iz Priloga I. Ugovora o EU
i) operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva.

2. Aktivnosti iz točke (h) i (i) ne mogu se prikazati kao jedine aktivnosti prikazane u poslovnom planu.

3. Provođenje prihvatljivih aktivnost ne smije započeti prije podnošenja Zahtjeva za potporu, osim troškova projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka vezano uz izradu poslovnog plana i podnošenja Zahtjeva za potporu koji su prihvatljivi i prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

4. Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva se odnosi na dohodak, plaću, doprinose zaposlenih i knjigovodstvene usluge vezano uz poljoprivrednu djelatnost na poljoprivrednom gospodarstvu, izradu projektne dokumentacije (izrada projektno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata, certifikata te usluge stručnjaka-konzultanta).

5. Ukupne aktivnosti prikazane u poslovnom planu vezano za operativno poslovanje mogu iznositi najviše 22.700,00 kuna. Usluge stručnjaka (konzultanta) mogu iznositi najviše 3.800,00 kuna.

6. Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.3.1. ne može se koristiti za kupovinu u skladu s prihvatljivim aktivnostima iz ovog poglavlja od članova obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva/osnivača obrta/vlasnika trgovačkog društva/povezanih i partnerskih poduzeća korisnika odnosno ne može se koristiti za kupovinu u skladu s prihvatljivim aktivnostima od članova istog kućanstva.

7. Dodijeljena potpora u tipu operacije 6.3.1. ne može se koristiti za kupovinu poljoprivrednih resursa koji su bili predmet izračuna ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva za koje se podnosi Zahtjev za potporu.

8. Prihvatljiva je aktivnost prerade proizvoda iz Dodatka I Ugovora o funkcioniranju EU i to proizvoda iz vlastite proizvodnje i uz uvjet da je i proizvod koji je rezultat prerade iz Dodatka I Ugovora o EU.

9. U slučaju da se izračun SO-a temelji na resursima koji nisu upisani u ARKOD/JRDŽ, korisnik je dužan djelatniku Hrvatske poljoprivredno-šumarske savjetodavne službe prilikom ishođenja potvrde iz koje je vidljiva ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva iskazana u ukupnom standardnom ekonomskom rezultatu poljoprivrednog gospodarstva dostaviti dokaze o postojanju takvih resursa (rješenja o upisu u odgovarajuće registre, evidenciju o prodaji vlastitih poljoprivrednih proizvoda, račune, fotografije). Također, ako korisnik ima prijavljene površine u ARKOD-u ili životinje u JRDŽ-u, a nije podnosio zahtjev za izravnu potporu, dužan je dostaviti dokaze o postojanju resursa na kojima se temelji ekonomski rezultat (evidenciju o prodanim poljoprivrednim proizvodima, račune, fotografije i sl.).

ROK ZA PRIJAVU

Zahtjev za potporu može se popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati. Rok za podnošenje Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu počinje teći od 30. kolovoza 2018. godine od 12:00 sati do 13. prosinca 2018. godine do 12:00 sati.

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.   ili nazovite na 021 322 365, 021 322 362 , 091 6222 042 , 098 477 961

PDF DOKUMENTI

Natječaj
Prilog 1 Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za potporu
Prilog 2 Dokumentacija za podnošenje zahtjeva za isplatu
Prilog 4 Kriterij odabira za tip operacije 6.3.1.

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr