Pozivatelj:   Fond:   Početak prijava:   Rok za prijavu:   Iznos sredstava:   Visina sufinanciranja:
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju   Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj    2.01.2020. u 12:00 sati    28.02.2020. u 12:00 sati   100.000.000,00 HRK   5.000,00 do 500.000,00 EUR

 

PREDMET POZIVA

Predmet Natječaja je dodjela potpore temeljem Pravilnika o provedbi mjera Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. („Narodne novine“, br. 91/19) (u daljnjem tekstu: Pravilnik) za provedbu Podmjere 4.1. „Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva“ – provedbu tipa operacije 4.1.1 „Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava“ - tovno govedarstvo.


SVRHA POZIVA

Svrha Natječaja je podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva.

FINANCIJSKA ALOKACIJA SREDSTAVA

Ukupan raspoloživ iznos bespovratnih sredstava za dodjelu u okviru ovog Natječaja je 100.000.000,00 HRK, od čega:

- 60.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
- 40.000.000,00 HRK za ulaganja u tovno govedarstvo, za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova)

IZNOS POTPORE

Najniža visina javne potpore po projektu iznosi 5.000 EUR.

Najviša visina javne potpore po projektu iznosi:
a) do 200.000 EUR za mikro, male i srednje korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa 7 do 40 članova)
b) do 500.000 EUR za velike korisnike (poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR SO i zadruge ili proizvođačke organizacije sa više od 40 članova) i 
c) do 100.000 EUR za korisnike početnike.


INTEZITET POTPORE

Do 50 % (Europska unija sudjeluje sa 85% udjela, a Republika Hrvatska s 15% udjela)


PRIHVATLJIVOST PRIJAVITELJA

Fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika te proizvođačke organizacije koje moraju biti priznate sukladno posebnim propisima kojima se uređuje rad proizvođačkih organizacija.

Fizičke i pravne osobe moraju biti upisane u Upisnik poljoprivrednika najmanje godinu dana u trenutku objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju, osim mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće

Pravne osobe moraju imati iskazanog najmanje jednog zaposlenika prema satima rada u godišnjem financijskom izvještaju poduzetnika za zadnje odobreno računovodstveno razdoblje, izuzev proizvođačkih organizacija i mladih poljoprivrednika koji moraju imati najmanje jednu zaposlenu osobu u trenutku podnošenja zahtjeva za potporu

Kod fizičkih osoba nositelj poljoprivrednog gospodarstva/vlasnik/vlasnici obrta mora/ju biti upisani u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede najmanje godinu dana prije objave nacrta Natječaja na e-savjetovanju (izuzev mladih poljoprivrednika koji to mogu biti i kraće) te mora/ju plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje po bilo kojoj osnovi (izuzev umirovljenika koji ne moraju plaćati doprinose)

Korisnik fizička osoba mora biti upisan u Registar poreznih obveznika po osnovi poljoprivrede te plaćati doprinose za zdravstveno i mirovinsko osiguranje i pet godina nakon konačne isplate potpore

Korisnik mora imati podmirene odnosno uređene financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske

Korisnik (izuzev proizvođačkih organizacija i zadruga) pri podnošenju zahtjeva za potporu mora dokazati ekonomsku veličinu poljoprivrednog gospodarstva i to:a. za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine od 8.000 do 250.000 EUR mora dokazati SO od najmanje 8.000 EUR ilib. za poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine preko 250.000 EUR mora dokazati SO preko 250.000 EUR

Korisnik prilikom podnošenja konačnog zahtjeva za isplatu mora dokazati stručnu osposobljenost za bavljenje poljoprivrednom djelatnošću.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivima se smatraju samo troškovi nastali nakon podnošenja zahtjeva za potporu, osim općih troškova i troškova kupnje zemljišta/objekata radi realizacije projekta, koji su prihvatljivi najranije od 1. siječnja 2014. godine.

Prihvatljivi troškovi na ovom natječaju su:

1. Objekti za životinje, uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva
1.1. građenje/rekonstrukcija objekta
1.2. opremanje
2. Poljoprivredna mehanizacija za vlastitu primarnu poljoprivrednu proizvodnju
3. Ostali gospodarski objekti, upravne prostorije s pripadajućim sadržajima, opremom i infrastrukturom, koji su u funkciji osnovne djelatnosti
3.1. građenje/rekonstrukcija objekta
3.2. opremanje
4. Kupnja zemljišta i objekata radi realizacije projekta, do 10% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova projekta (bez općih troškova),
5. Prilagodba novouvedenim standardima u skladu s člankom 17. uredbe (eu) br. 1305/2013
6. Opći troškovi (trođškovi pripreme poslovnog plana, pripreme dokumentacije i projketno-tehničke dokumentacije, geodetskih podloga, elaborata i trošak nadzora)
7. Nematerijalni troškovi (kupnja ili razvoj računalnih programa, prava na patente i licence, zaštita autorskih prava, registracija i održavanje žigova iostali mematerijalni troškovi povezani s materijalnim ulaganjem)

PODNOŠENJE PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Zahtjev za potporu korisnik popunjava u elektroničkom obliku putem AGRONET-a. Prilikom popunjavanja zahtjeva za potporu korisnik popunjava tražene podatke i učitava traženu dokumentaciju navedenu u Prilozima Natječaja.

Nakon popunjavanja zahtjeva za potporu u AGRONET-u korisniku se generira „Potvrda o podnošenju zahtjeva za potporu“. Korisnik je u obvezi Potvrdu o podnošenju zahtjeva za potporu ispisati i potpisati te dostaviti u izvorniku preporučenom pošiljkom ili neposredno u Agenciju za plaćanja do propisanog roka

ROK ZA PREDAJU PROJEKTNOG PRIJEDLOGA

Rok za podnošenje zahtjeva za potporu i dostavu Potvrde o podnošenju zahtjeva za potporu
od 2. siječnja 2020. godine od 12:00 sati do 28. veljače 2020. godine do 12:00 sati

PRIPREMA PROJEKTA

Za pripremu projekta kontaktirajte nas na  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  ili nazovite na 021 322 365, 021322 362, 091 6222 042 , 098 477 961.

PDF DOKUMENT

Natječaj.pdf

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr