PROJEKT:
Izgradnja i opremanje Reciklažnog dvorišta Grada Solina

KLIJENT:
Grad Solin
GODINA IZRADE:
2017.
IZNOS ULAGANJA:
4.091.620,00 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Socius - ekspertni tim za internacionalne projekte

KLIJENT:
Socius d.o.o.
GODINA IZRADE:
2017.
IZNOS ULAGANJA:
868.747,43 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Građenje i opremanje vatrogasnog doma u Bolu na Braču

KLIJENT:
Dobrovoljno vatrogasno društvo „Bol“, Brač
GODINA IZRADE:
2017.
IZNOS ULAGANJA:
9.301.250,00 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Unapređenje procesa rada u preradi rogača 

KLIJENT:
M&M obrt, Drvenik Mali
GODINA IZRADE:
2017.
IZNOS ULAGANJA:
113.389,50 kn

Opširnije...

PROJEKT:
Modernizaciju poljoprivredne proizvodnje u nasadima lješnjaka pod ekološkim uzgojem  

KLIJENT:
Gorimix d.o.o., Split
GODINA IZRADE:
2017.
IZNOS ULAGANJA:
113.389,50 kn

Opširnije...

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr