PROJEKT:
Investicija u novu vinariju

KLIJENT:
Vinifera-Vinarija Miloš, Pelješac
GODINA IZRADE:
2018.
IZNOS ULAGANJA:
13.907.693,66 kn
PODRUČJE PROJEKTA:
Poljoprivreda i ruralni razvoj
VRSTA NATJEČAJA:
Investicija u vinarije i marketing vina iz Nacionalnog programa pomoći sektoru vina
POZIVATELJ:
Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

Naše usluge | DNP

Kontakt

logo W
Agencija za marketing i poslovno savjetovanje

TORA d.o.o.
Gundulićeva 26a, 21000 Split - HR
Tel: 021 322 365, 322 362
e-mail: tora@tora.hr